Název firmy:
Porsche Inter Auto CZ, spol.s.r.o.
Odštěpný závod České Budějovice
Sídlo firmy:
Okružni 2557
CZ-37004 Ceske Budejovice
Právní forma:
Telefon:
+420 387 000 011
Fax:
+420 387 000 013
E-mail:
IČO:
47124652
Soudní příslušnost:
MS Praha, Oddíl C, vložka 12939
DVR:
DIČ:
CZ47124652
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Kód banky:
5500
Číslo účtu:
5020015835
IBAN:
CZ955000000005020015835